top of page

Sınıflar

OYUN GRUBU

2 - 3 yaş

Bu yaş grubunda ilk okul ve anneden ayrılış deneyimlerini güvenli olarak sağlamaları için yapılan çalışmalar hedeflenir. Öz bakım becerileri, kendi göz seviyesinde kurduğu ilişkilere, duygularına ve duyularına odaklanılır. Bu alanların gelişmesi için ayrıca sınıf etkinlikleri ile de desteklenir. 

Boy Doodling

NEŞELİ YÜZLER

3 - 4 yaş

Bu yaş grubu çocuklar için yeterli oyun ve etkin  alanlar yaratılarak gelişimleri sağlanır. Bu alanları oluşturan temel öğeler çocuğun merak duygusunu destekleyici etkinlikler, köşeler, oyunlar, oyuncaklar, aktiviteler ile düzenlenir. Açık alanda geçirilen süre çocuğun öğrenmesi için en iyi durumu yaratır düsturundan yola çıkılarak her aktivite bir aktif bir pasif olarak çocuklara sunulur.

Reading with Magnifying Glass

TAVŞANLAR

4 - 5 yaş

Bu yaş grubumuzda geçmiş iki yılın yaşam ve okul deneyimlerinin artık hayatlarına aktarmaya başladıkları dönem olarak kabul edilir. Öz bakım başta olmak üzere, bir çok beceriler için alan yaratılması, sınıf içi faaliyetleri ve branş aktiviteleri ile birlikte zenginleştirilmiş bir programa maruz kalmaları sağlanır. Bütün bunlarla birlikte ilkokula hazırlık çalışmalarının da temeli bu yaş grubunda atılmaya başla.

Children and Teacher in Kindergarten

RENKLİ BALIKLAR

5 - 6 yaş

Bu grubumuz 3 yılını okulumuzda geçirmiş ve artık bir sonraki yıl ilkokula başlamaya hazır olan çocuklarımızdan oluşur. Bu grubumuzda ilkokula hazırlık çalışmaları geleneksel yöntemler reddedilerek bireysel kazanımlar edinmeleri üzerine tasarlanmaktadır.  Proje ve temalardan oluşan  planlarla çocukların merak duydukları yöne evrilebilecek bir program anlayışıyla uygulanır. Çocukların ilkokul düzeyine en etkin ve hazır olmalarını sağlamaları için farklı eğitim alanlarında da faydalanılır (müzik-sanat-ekoloji-yabancı dil-ahşap-matematik gibi). Ve böylece ilkokul düzeyine en yetkin ve hazır biçimde ulaşmaları sağlanır.

Top View of Kids Playing
bottom of page