top of page

Felsefemiz

Çocuğun içten gelen merakını desteklemek, geliştirmek ve zenginleştirmek. Oyunla iç içe olan çocukların her alanda yaratıcı, sorgulayan, araştıran, özen gösteren, iş birlikçi ve esnek bireyler olmalarına katkı sağlamaktır.

Programımız

Eğitim programının tek hedefinin bireysel - kişisel gelişim olması yeterli değildir. Bu yüzden programımızı tasarlarken çocukların ihtiyaçları, bireysel ilgi, ve potansiyelleri doğrultusunda gelişmelerini desteklemeyi hedeflerken diğer yandan da yaşamın gerçeklerine ve sorunlarına duyarlı bireyler olmalarını hedefleriz. Okul yaşamdan ayrı bir bileşen değildir. Dolayısıyla çocuk eğitim sürecinde yaşadığı dünyanın ve çevrenin gerçeklerinden soyutlanmamalıdır. Bu yüzden NarPark Anaokulunda çocuk merkezli eğitim tasarımı uygulamaktadır. Eğitim modelemizin içeriği 2 yaşından 6 yaşına kadar geçen sürede kazandırmayı hedeflediğimiz evrensel değerler aynı zamanda da okulun ortak değerleridir. Her alanda bu değerlerin korunması temel alınır ve böylece çocuklar bu değerleri bizzat yaşayarak içselleştirebilecek fırsatlarla karşılaşır.

 

NarPark Anaokulu öğrenme alanları olarak okulun her yerinde uygulanabilecek bir eğitim anlayışı benimsediğinden dolayı bu konuda ki sloganı ise "Okul sadece dört yanı duvarlarla çevrili tepesinde damı olan yer değildir. Okul bağdır, bahçedir, ormandır, her yerdir."

Referans aldığımız eğitim modeleri; PYP, HighScope, GEMS, Montessori eğitim modelerinin harmanlandığı ve P4C ile desteklenen eğitim anlayışımızın en önemli unsuru ise 12 yıldır eğitime bakış açımızı günümüze uyarlayarak geliştirebiliyor olmamızdır.

bottom of page